Svenska bilister får nu gräva djupare i plånboken när ledande drivmedelskedjor tillkännager prishöjningar på en rad olika drivmedel. Den senaste justeringen visar på en ökning över hela linjen, med undantag för etanol, vars pris hålls konstant.

Den nya prissättningen innebär att 95-oktanig bensin på bemannade stationer nu kostar 19,59 kronor per liter, en ökning med 20 öre. Dieselpriset tar också ett kliv uppåt, med en höjning på 15 öre till 19,29 kronor per liter. Dessa justeringar speglar en ständigt föränderlig marknad och de ökade kostnaderna för råvaror.

Inte bara traditionella drivmedel ser en prishöjning. Biodiesel (HVO100) stiger i pris med 15 öre till 22,09 kronor per liter, och för fordonsgasen blir ökningen ännu större, med 34 öre till ett nytt pris på 28,29 kronor per kilo. Dessa förändringar påverkar ett brett spektrum av förare, från de som kör på traditionell bensin eller diesel till de som valt mer hållbara alternativ.

Trots dessa ökningar lämnas priset på etanol (E85) oförändrat, vilket kan erbjuda en liten tröst för de som kör på detta alternativa bränsle. Etanolpriset står stilla vid 14,48 kronor per liter, vilket gör det till ett fortsatt ekonomiskt val för många förare.

Det är värt att notera att drivmedelspriserna tenderar att vara lägre på obemannade stationer jämfört med bemannade, och att priserna även kan variera beroende på plats. Det är en påminnelse för förare att det lönar sig att jämföra priser.

En betydande del av priset på fossila drivmedel består av skatter, inklusive koldioxidskatt och energiskatt, samt moms på både skatterna och själva bränslet. Dessa skatter utgör mer än hälften av det totala priset och bidrar till de högre kostnaderna för bilister.

Med dessa nya prishöjningar fortsätter diskussionen om drivmedelskostnader, skatter och miljöpåverkan att vara aktuell i det svenska samhället. Många söker efter balansen mellan att hålla transportkostnaderna hanterbara och att uppmuntra till en övergång till mer hållbara transportalternativ.