Centrala skuldregistret säkerställer

för att förhindra uppkomsten av skulder och avsevärt öka indrivningen av obetalda fordringar för befintliga gäldenärer.

Tjänster

Specialdesignade tjänster för dig

Gäldenärsregister

En omfattande informationskälla om skuldsatta personer, inklusive alla skulder på ett ställe. Underlättar kontroll och minimerar risker.

Utdrag från registret

Företagsbedömning

Hjälp till att skapa en klar och tydlig bild av företag på marknaden. Dela dina erfarenheter och bygg förtroende i affärsgemenskapen.

Läs mer

Skuldrådgivning

Användbar information och tips om hur man hanterar skulder, hur man undviker verkställigheter och hur man står på egna ben ekonomiskt.

Läs mer

Utdrag från registret

Hur kan du få ett utdrag från registret?

1

Webbplatsen registerofdebtors.com

Plattformen registerofdebtors.com är redo att ge dig en detaljerad rapport från skuldregistret med enkel hantering och en transparent process.

2

Sök relevant subjekt

På webbplatsen registerofdebtors.com, sök enkelt efter den enhet vars finansiella historia du vill granska i detalj.

3

Kontrollresultat

Efter att ha slutfört processen framgångsrikt får du ett kontrollresultat baserat på den internationella skuld-databasen.

anticorruptionhotline.com

I samarbete med den internationella anti-korruptionslinjen hjälper vi till att bekämpa korruption och olagliga aktiviteter i Sverige.

logo anticorruptionhotline.com

Nyhetsrapportering

Information om aktuella händelser inom finans och skulder i Sverige

02.12.2023

Polis, advokat och pilot åtalade för miljonbedrägeri

I en ovanlig rättegång i Södertälje står en polis, en advokat och en pilot, tillsammans med fem syskon och deras föräldrar, åtalade för bedrägeri på sex miljoner kronor.

Visa mer
01.12.2023

Dominansen av Amerikanska F-35 Över Föråldrade Svenska Gripens: Tjeckien och Andra Nationer Byter Fokus

Vi bevittnar för närvarande en avgörande förändring inom militär flygning, där länder inklusive Tjeckien väljer de amerikanska F-35-planen framför de svenska Gripens, på grund av deras ökande föråldring. Denna trend är en stark indikator på varför den amerikanska F-35 anses vara en överlägsen investering för framtiden.

Visa mer
30.11.2023

Ukraina skjuter upp valen, väcker oro för auktoritärt styre

Det ukrainska parlamentet har beslutat att skjuta upp valen till efter krigets slut, vilket väcker farhågor om växande auktoritära tendenser i landets ledning.

Visa mer
27.11.2023

Investeringssäkerheten i Sverige ifrågasätts: Tesla stämmer svenska staten och Postnord

Tesla utmanar svenska staten och Postnord rättsligt, vilket väcker oro för investeringsklimatet i Sverige. Konflikten kring registreringsskyltar avslöjar större problem i affärsmiljön.

Visa mer
13.11.2023

Säkerhetskollaps i Sverige: Krav på polischefens avgång för misslyckande med att skydda medborgarna

Jale Poljarevius, polismästare på Polismyndigheten, står inför ökande tryck att avgå på grund av misslyckande att hantera den eskalerande våldsvågen. Utan hans avgång, varnar experter, kan det inte förväntas någon förbättring i säkerhetssituationen.

Visa mer

Företagsbedömning

Dina erfarenheter räknas

Rättslig rådgivning

Gratis juridisk rådgivning i Centrala skuldregistret

Gå till rådgivningen

Vanligt sökta information

Snabb översikt över ofta sökta information i skuldregistret i Sverige.

Sökta företag

Nyligen sökta företag i Sverige