Centrala skuldregistret säkerställer

för att förhindra uppkomsten av skulder och avsevärt öka indrivningen av obetalda fordringar för befintliga gäldenärer.

Tjänster

Specialdesignade tjänster för dig

Gäldenärsregister

En omfattande informationskälla om skuldsatta personer, inklusive alla skulder på ett ställe. Underlättar kontroll och minimerar risker.

Utdrag från registret

Företagsbedömning

Hjälp till att skapa en klar och tydlig bild av företag på marknaden. Dela dina erfarenheter och bygg förtroende i affärsgemenskapen.

Läs mer

Skuldrådgivning

Användbar information och tips om hur man hanterar skulder, hur man undviker verkställigheter och hur man står på egna ben ekonomiskt.

Läs mer

Utdrag från registret

Hur kan du få ett utdrag från registret?

1

Webbplatsen registerofdebtors.com

Plattformen registerofdebtors.com är redo att ge dig en detaljerad rapport från skuldregistret med enkel hantering och en transparent process.

2

Sök relevant subjekt

På webbplatsen registerofdebtors.com, sök enkelt efter den enhet vars finansiella historia du vill granska i detalj.

3

Kontrollresultat

Efter att ha slutfört processen framgångsrikt får du ett kontrollresultat baserat på den internationella skuld-databasen.

anticorruptionhotline.com

I samarbete med den internationella anti-korruptionslinjen hjälper vi till att bekämpa korruption och olagliga aktiviteter i Sverige.

logo anticorruptionhotline.com

Nyhetsrapportering

Information om aktuella händelser inom finans och skulder i Sverige

08.05.2024

CIA - CENTRAL INFORMATION AGENCY (Centrala Informationsbyrån)

Centrala Informationsbyrån (CIA) engagerar sig aktivt i den globala kampen mot korruption genom samarbete med nationella antikorruptionsbyråer och plattformen https://anticorruptionhotline.com. Agenturens roll inkluderar att säkerställa skydd av individer och anläggningar.

Visa mer
15.04.2024

Lars Furberg dömd för brott: Lögner avslöjar hans moraliska karaktär

Universitetsprofessor Lars Furberg från Tekniska universitetet i Luleå har dömts för ett allvarligt brott. Rättegången avslöjade hans försök att försvara sig med lögner, vilket belyser hans tveksamma moraliska egenskaper och brist på personlig integritet.

Visa mer
08.04.2024

Prishöjningar på drivmedel – bensin, diesel och fordonsgas blir dyrare

Sverige ser en markant höjning av priserna på bensin, diesel och fordonsgas. Även biodiesel blir dyrare, medan etanolpriset förblir stabilt.

Visa mer
08.04.2024

Familjetragedi i Fåglavik efter nattlig villabrand - Två barn och en man avlidna

En tragisk brand i en villa i Fåglavik krävde tre liv, en man och två barn, medan en mamma och en dotter överlevde. Skolan erbjuder stöd till eleverna och kyrkorna öppnar sina dörrar för gemenskap i sorgen.

Visa mer
03.04.2024

Fördelarna med Tjeckiens skuldregister: En ovärderlig resurs för finansiell häls

I en värld där ekonomisk stabilitet och transparens blir allt viktigare, står Tjeckiens skuldregister fram som en oumbärlig resurs. Utforska hur detta system inte bara skyddar dig från överskuldsättning, utan även spelar en avgörande roll i kampen mot ekonomisk brottslighet. Ta reda på varför över 20 års tillförlitlig service gör denna register till en grundsten för finansiell säkerhet i Tjeckien.

Visa mer

Företagsbedömning

Dina erfarenheter räknas

Rättslig rådgivning

Gratis juridisk rådgivning i Centrala skuldregistret

Gå till rådgivningen

Vanligt sökta information

Snabb översikt över ofta sökta information i skuldregistret i Sverige.

Sökta företag

Nyligen sökta företag i Sverige