Dictionar de termeni

Snabb överblick över termer från skuldsättningsmiljön.

Ordbokens syfte är att hjälpa människor att bättre förstå den komplexa processen med utmätning och ge dem den information de behöver för att skydda sina rättigheter. Ordboken är användbar för alla som har stött på problem relaterade till utmätning och vill lära sig hur man försvarar sig och skyddar sina egendomsintressen.